Algemene voorwaarden

De betaling van een pakket of strippenkaart kan per bank of contant plaats vinden. U kunt uitsluitend deelnemen aan een les als u het lesgeld vooraf heeft betaald. De vooraf betaalde lessen kunnen niet in geld uitgekeerd worden. Wanneer u kiest voor de bankbetaling wordt het geld overgemaakt op bankrekening nummer: 673706915 N.Djuric te Laren

Annuleringen

Wanneer een annulering 24 uur voor aanvang van de les geschiedt is het mogelijk de les te verplaatsen. Dit houdt in dat de les kosteloos op een ander moment binnen hetzelfde trimester gevolgd kan worden (maximaal 2x per trimester). Op annuleringen korter dan 24 uur voor aanvang van de les kan niet gegarandeerd worden dat de les verplaatst wordt. De docent probeert altijd een mogelijkheid te vinden waarop de les alsnog op een ander moment binnen hetzelfde trimester ingehaald kan worden. Annuleringen kunnen per email, telefoon of sms doorgegeven worden.

Pakketten & Strippenkaarten

De pakketten zijn geldig voor de duur van het aangegeven trimester op het Inschrijfformulier. De lessen dienen in dit tijdsbestek gevolgd te worden. Strippenkaarten hebben een geldigheidsduur aangegeven op de strippenkaart. De geldigheid van de Strippenkaart kan bij uitzondering en in overleg met de docent verlengd worden. Bij langdurige ziekte is een medische verklaring van de arts noodzakelijk.

Aansprakelijkheid

De Focus Pilates lessen dragen bij en dienen ter bevordering van de gezondheid van de klant. De lessen onder begeleiding van een gecertificeerd Pilates docent van Focus Pilates zijn op eigen verantwoordelijkheid en risico van de klant. Focus Pilates kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies en/of persoonlijk letsel ontstaan tijdens of ten gevolge van de lessen. Klanten dienen hun docent van Focus Pilates accuraat te informeren over hun gezondheid en fysieke gesteldheid en over eventuele veranderingen in hun gezondheid en fysieke gesteldheid.